OSSO

Kokius judėjimo pamatus turime padėti, kad gyvenimas šiame kūne teiktų džiaugsmą ir atvertų vis naujas fizinės raiškos galimybes?

Pirmasis mūsų susitikimas su Jumis

Judesio Pamatai - tai įvadinis kursas teoriškai ir praktiškai supažindinantis dalyvius su judesio perspektyva/filosofija, bei MOVI praktikų įvairove. Tai kursas skirtas ir tiems, kurie nori įsilieti į MOVI bendruomenę ir tiems, kurie nori praturtinti savuosius judėjimo būdus naujausiomis susistemintomis žiniomis apie judesį.

Kurso tikslas

Padėti dalyviams atpažinti asmeninį potencialą judėti geriau ir suteikti įrankius tai pasiekti. Per tinkamus judėjimo įpročius mes kviečiame dalyvius statyti intelektualų, traumoms atsparų ir visapusiškai tvirtą kūną.

Žiūrėti Judesio Pamatų video pristatymą

Kurso metu paliesime šias temas:

Viso kūno sujungtumas rankų mosto ir pamatinėse ėjimo, bėgimo, šuolio koordinacijose

Per rankų mostų ir koordinacijų praktiką galėsime atpažinti optimalesnio judėjimo erdvėje, didesnio krūtinės ir dubens sujungtumo, rankų ir kojų jungties judesyje, bei ritmo judesyje galimybes. Judėjimas daugiaplanėse erdvinėse plokštumose leis iš naujo perkonstruoti savęs erdvėje suvokimą, atvers dar galimai nepažintas galimybes, bei užduos nemažai galvosūkių. Koordinacijų praktikos metu turėsime galimybę iš naujo užklausti kaip mokomės, kaip ir dėl ko pasiekiame savo kognityvinių galimybių ribą.

Atletiškos ir sveikos kojos

Kreipsime dėmesį į tai, kaip žengiame, kojų pagalba leidžiamės žemyn, tupime giliame įtupste, balansuojame, spiriame, kaip, priklausomai nuo užduoties erdvėje pastatome pėdas, ir kaip konstruojame „tvarią kojų architektūrą“. Kelsime klausimus ką reiškia kojas „įdarbinti“, kaip jas sutvirtinti ir parengti „netikėtumams“ ir kokius įgūdžius ugdyti, kad nemalonių netikėtumų nutiktų kuo mažiau. Sieksime atpažinti kaip kiekviename judesyje bendradarbiauja (ir ką atskirai gali) dubuo, keliai, čiurnos.

Stuburas – tvirta ir mobili kūno ašis

Susipažinsime su technikomis leidžiančiomis palaikyti stuburą tvirtą, saugų, tačiau ir pakankamai mobilų, lankstų, dovanojantį judėjimo galimybių įvairovę. Nuo anatomijos žinių judėsime tiesiai prie praktinių įgūdžių – pratimų, o nuo jų prie improvizuoto judėjimo ir žaidimų. Pasitelkdami mentalinius kūno žemėlapius žvelgsime ne vien į stuburo, bet viso torso organizaciją, jo artikuliacijos galimybes.

Jėga 360° - daugybėje scenarijų pritaikomas kūno atsparumas, tvirtumas, mobilumas

Kelsime klausimą kokie judėjimo scenarijai gali padėti „parengti“ kūną ne keliems, bet visai įvairovei scenarijų. Kaip galime būti stiprūs, bei atsparūs ne vien įprastose, bet ir ribinėse judesio amplitudėse. Pasitelksime darbo su gimnastiniais žiedais pagrindus, pasirengimo stovėsenai ant rankų elementus, „organiškos“ (nelinijinės) jėgos aktyvavimo reikalaujančias užduotis, pagrindinius mobilumo praktikų elementus.

Judančios asanos – žmogaus judėjimo scenarijų erdvėje įvairovė

Atkreipsime dėmesį kokias judesio evoliucijos stadijas nuo kūdikystės praėjo kiekvienas žmogus, kaip panašias stadijas mes vėl patiriame kasdieniuose judėjimo (praktiniuose) scenarijuose ir kaip galime susigrąžinti galimai prarastus natūraliuosius judėjimo gebėjimus. „Judančių asanų“ pagrindų metu įgausime įgūdžius atlikti pagrindines judėjimo keturiomis figūras, išmoksime jas kūrybiškai jungti į judesių sekas. Šių praktikų metu taip pat susipažinsime su „grindų darbo“ (judėjimo ant grindų) pagrindais. Kreipsime dėmesį į žmogui bene labiausiai reikalingą gebėjimą - kilti ir leistis. Atkreipsime dėmesį kaip iš gulimos kūno padėties atsisėdame, atsitupiame ir galiausiai atsistojame, kaip be vargo, arba kūrybingai, iš stovimos padėties vėl atsiduriame gulomis ant grindų.
Judesio pamatai:

Ko tikėtis?

1

Tai plačios apimties įvadas į žmogaus judėjimo galimybes ir judesio scenarijų įvairovę, per kurią yra pristatoma universalaus judėjimo (judesio įvairovės) ir visa-apimančios judesio praktikos koncepcija.
2

Kursas, kurio metu aktualiai analizuojama šiuolaikinė fizinė kultūra, kritiškai žvelgiama į visapusišką fizinę individo saviraišką ribojančias nuostatas, bei įsitikinimus.
3

Tai praktinė pamatinių kiekvienam žmogui aktualių judėjimo principų analizė, kurios metu yra supažindinama su šiems principams įvaldyti parankiais ir savarankiškai tobulėti leidžiančiais mentaliniais „kūno žemėlapiais“.
4

Mokymosi procesas, kurio metu greta konkrečių mokymosi turinių susitelkiama ir į paties mokymosi proceso analizę, bei gebėjimo mokytis ugdymą. Keliamas klausimas kaip žmogus iš tiesų gali veikti, mokytis ir mąstyti „visu kūnu“.

Artimiausios datos

Judesio Pamatai 23
Rugsėjo 9 - 11, 2022