Judančios Asanos

Judesio pamatuose, MOVI kasdienėse praktikose, mes susipažįstame su pagrindiniais Judančių Asanų scenarijais – situacijomis, kuomet esame „įpareigoti“ patys surasti leidimosi ir kilimo, judėjimo erdvėje būdus.

Šio trijų seminarų ciklo metu mes mokysimės specifinių figūrų ir jų junginių, leisiančių praplėsti tokiam judėjimui reikalingą judesio „žodyną“, bei visapusiškai stiprinti kūną. Kurso rezultatas – gebėjimas iš išmoktų figūrų moduliuoti nenutrūkstamą judėjimą vadinamojoje „closed system flow“ sistemoje, bei improvizuoti.

Judančios Asanos – tai judėjimas erdvėje rankų atramai pasitelkiant grindis. Šių praktikų metu mes grįžtame prie natūralių, organiškų judesių, atkartojančių žmogaus judesio erdvėje evoliuciją. Įvairiuose erdvės lygmenyse atliekami judesiai žvelgiant iš šono primena autentišką pirmykštį šokį, tam tikrus gyvūniškus judesius, galima matyti kovos menų elementų, o labiausiai jie primena tai, ką galima apibūdinti kaip erdvėje dinamiškai atliekamas jogos asanas. Šių praktikų metu atskiri judesiai ar judesio elementai sistemingai integruojami į didesnes judesio ar judesių sekų grandines. Šios praktikos ugdo koordinaciją, lankstumą, jėgą, susitelkimą. Būtent tokios visapusiško judesio praktikos leidžia ugdyti kūno atsparumą bet kokiems iššūkiams, o judesio tėkmėje atrasti ir estetinį pasitenkinimą.

a. „(At)statome“ koordinacinius gebėjimus

Pasak evoliucijos teorijos, tai, kuo tapome, yra itin kompleksiškos raidos rezultatas. Tačiau yra manančių, jog ši raida, bent jau judėjimo raidos prasme, rodosi esanti dėsninga, o išvadas apie tai, kokias judėjimo stadijas praėjo ir kaip galiausiai susiformavo žmogus tarsi atkartoja individualioji žmogaus evoliucija, kurią regime kas dieną prieš pat savo akis.

Kiekvieno žmogaus individuali judesio evoliucija savotiškai primena visos mūsų rūšies evoliuciją. Iš pradžių užgimęs žmogus guli. Po to verčiasi ant šono, pilvo. Šliaužia.. Sėdasi ir leidžiasi atgal į gulimą padėtį. Išmoksta atsiklaupti ir ropoti keturiomis… žaisdamas ropoja visomis kryptimis ir įvairiais būdais. Pereina į tupimą padėtį, atsistoja, eina.. vėliau šių pirminių gebėjimų pagrindu žmogus dar kompleksiškiau naudoja savo kūną: šoka, kovoja, naudoja įrankius.

Visas žmogui būdingas judėjimas dvejomis kojomis yra įmanomas ir priklauso nuo to, kaip žmogus praėjo ir įvaldė ankstesnes judesio stadijas, kuriose ir slypi pamatiniai judesio koordinaciniai mechanizmai. Galima sakyti, jog iš esmės gebėjimas judėti – tai koordinacijos kurias tarsi „statome“ ankstesniųjų koordinacinių gebėjimų pagrindu. Vertimosi, šliaužimo, ropojimo koordinacija “dalyvauja” ėjimo koordinacijoje, o pastaroji yra pagrindas beveik visoms kitoms fizinėms žmogaus veikloms. Mūsų ėjimas yra veiksmingas ir efektyvus tiek, kiek artikuliuotas ir koordinuotas yra mūsų ropojimas. Sugrįždami prie pirmapradišų judesių mes turime galimybę atkurti prarastas arba neišvystytas mūsų judesio grandinės dalis ir taip pagerinti savo judėjimo kokybę iš esmės.

b. „(At)statome“ fiziologinę kūno pusiausvyrą, „nukrauname“ įtampą

Žmogus vienintelis iš visų gyvūnų ropojimą keturiomis pakeitė ėjimu ir balansavimu ant dviejų kojų. Tai žmogui atvėrė didžiules galimybes, tačiau fiziologiniu požiūriu sukūrė ir nemažai iššūkių. Žmogaus kaip rūšies evoliucija nėra pasibaigusi. Juosmens skausmai yra tapę pandemija. Labai dažnas ir klubo bei kelio sąnarių priešlaikinis susidėvėjimas.

Mūsų organizmai vis dar ieško būdų prisitaikyti prie šio didelio pokyčio. Vienas iš būdų – laikas nuo laiko sugrįžti ant keturių, leisti savo organizmui persiprogramuoti, pailsėti, neutralizuoti juosmenį ir „nukrauti“ daugelį žmonių kamuojantį juosmens skausmą, bei dažnam žmogui būdingą nugarinės kojų dalies įtampą.

c. Prisimename ką galime

Žinduolių organizmuose neurologiniai judėjimo erdvėje modeliai yra daugiausiai saugomi nugaros smegenyse ir smegenų kamieninių ląstelių viduje.

Tai iš esmės rodo, kad tam tikri, kaip štai ropojimo, judėjimo būdai nėra išmokstami, išvystomi, ar nukopijuojami, bet veikiau atskleidžiami, „prisimenami“. Jie kaip tam tikras kodas egzistuoja kiekviename žinduolyje. Šios praktikos leidžia atskleisti tai, ką kiekvienas iš mūsų potencialiai turime.

d. Realizuojame gebėjimą kurti, augti kompleksiškai

Judančios asanos dažnai tarsi atkartoja gyvūniškus judesius. Kiekvienas gyvūnas gali judėti tik taip, kaip juda jo rūšis, bet tik žmogus gali judėti taip, kaip juda beveik bet kuris kitas gyvūnas. Žmogus yra unikali būtybė gebanti pasitelkti pačius universaliausius judėjimo būdus, bei išreikšti judesio principus atpažįstamus gyvojoje gamtoje ir panaudoti juos savo prisitaikymui nuolatos kintančiose sąlygose. Mūsų gebėjimas judėti kompleksiškai/ įvairiai tuo pat metu yra ir mūsų besitęsiančios evoliucijos pagrindas, mūsų galimybė vystytis, augti toliau. Judančių Asanų kurso metu dalyviai išmoksta kūrybingai jungti pirmapradiškus judesius į didesnes  judesio grandines ir pamažu ima atpažinti šio judėjimo būdo sistemiškumą ir įvairialypį pritaikomumą.

e. Fiziškai stiprėjame

Judėdami „gyvūniškai“ mes ir savyje pašaukiame laukinių gyvūnų kūnams ir judesiui būdingas savybes: JĖGĄ, LANKSTUMĄ, SUBALANSUOTĄ MOBILUMĄ, TAMPRUMĄ, JUDESIO SUJUNGTUMĄ, PUSIAUSVYRĄ, IŠTVERMĘ, JUDESIO EKSPRESYVUMĄ, PRAKTIŠKĄ KŪRYBINGUMĄ. Per šias praktikas, net be specifinių pratimų ar treniruočių, mes įgauname kūno atsparumą bet kokiems gyvenimiškiems iššūkiams.

Judančios asanos: PAGRINDAI

Tai pirmasis iš trijų „Judančių asanų“ seminarų ciklo, skirtas pagrindinių elementų mokymuisi, bei tinkamai fizinio pasirengimo pradžiai. Šį kursą rekomenduojame rinktis pabaigus Judesio Pamatų kursą, tačiau jis yra tinkamas ir pirmajai pažinčiai su MOVI. Minimalūs fizinio pasirengimo reikalavimai Judesio pamatų nebaigusiems dalyviams – „patogiai“, be skausmo, sėdėti giliame įtupste, neturėti šiuo metu aktyvių riešų traumų.

Judančios asanos: INTEGRACIJOS

 Tai antrasis iš trijų Judančių asanų seminarų ciklo, skirtas pirmąjį seminarą pabaigusiems, arba, ne mažesnę nei vienerių metų judesio praktikos patirtį turintiems dalyviams. Šio seminaro metu anksčiau išmoktas figūras integruosime į didesnių atletinių gebėjimų reikalaujančius lokomotyvinio judesio elementus ir jų junginių sekų.

Judančios asanos: VARIACIJOS

Tai trečiasis iš trijų Judančių asanų seminarų ciklo skirtas mokytis kūrybingai jungti įvairius lokomotyvinius judesio elementus, suprasti skirtingas „locomotion“ žanro sistemas, gebėti varijuoti tarp jų. Studijuosime, kaip mokomės, kaip kuriame „mokymosi situacijas“: nuo elementų, iki figūrų, nuo figūrų iki jų junginių, nuo junginių iki kūrybinių variacijų ir improvizacijų.